Jyväskylässä alkaa maaliskuun alussa työllisyyden kuntakokeilu, jossa osa TE-keskuksen työnhakija-asiakkaista siirtyy kaupungin työllistämispalveluiden piiriin etsimään uutta suuntaa uralle. Työllisyyden kuntakokeilussa on mahdollista saavuttaa hyvä tuloksia, jos ja kun jokainen työnhakija kohdataan aidosti yksilönä.

Työllistämispalveluissa tulisi olla ajantasainen tietämys siitä, millaiselle osaamiselle keski-suomalaisissa yrityksissä on tarvetta. Tämän pohjalta voisi yhteistyössä Gradian ja alueen muiden oppilaitosten kanssa kehittää tiiviitä, mielekkäitä ja työllistymistä aidosti tukevia koulutuspaketteja. Jos työnhakijalla on jo ennestään jonkin verran toimialalla tarvittavaa osaamista, voisi vaihtoehtoisesti suoraan yrityskentän kanssa sopia tuetusta oppisopimuskoulutuksesta